6/4 Floby SvIVK inofficiell för alla raser.

Domare:
Michael Vikström: grupp 1, 2, 6.
Margareta Kronborg: grupp 3, 4, 7, 8.
Jörgen Oinonen: grupp 5, 9, 10.
Reservation för domarändringar

Utställnings-PM

Anmälan till utställningen görs via MG Events. Sista anmälnings- och betalningsdag:
18/3 2018.4/5 Kristinehamn SvIVK inofficiell utställning.

Domare:
Wendy Heather, kennel Whiteorchard, UK.
Reservation för domarändringar

Utställnings-PM

Sista anmälnings- och betalningsdag
14/4 2019.


Direkt till internetanmälan.

---
Då inga protester har inkommit före 2019-02-25 (se nedan), kommer utställningen att poängberäknas.

Det poängräkningssystem vi har och som finns publicerat på klubbens hemsida stipulerar att, vid klubbens inofficiella utställningar, domare, datum och plats ska vara publicerat minst 3 månader i förväg för att kunna poängräknas till klubbens vinstrikastelistor. Det har tyvärr dragit ut på tiden att få klart med domare för utställningen i Kristinehamn den 4 maj, vilket gör att inbjudan inte kunnat publiceras mer än 3 månader före utställningen. Inbjudan var dock endast 12 dagar försenad. Därför anser styrelsen enhälligt att denna utställning ska ges dispens från 3-månadersregeln, så att poäng därifrån kommer att räknas på vinstrikastelistorna. Om någon medlem skulle protestera mot beslutat att poängräkna denna utställning måste protesten skickas skriftligt till klubbens ordförande senast 2019-02-25.
---

3/8 Kristinehamn
Stora Specialen
SvIVK officiell utställning.

Domare:
Anne Webb, kennel Foinaven, UK.
Reservdommare: Tore Grönhaug
Reservation för domarändringar

Utställnings-PM

Sista anmälnings- och betalningsdag
14/7 2019.


Direkt till internetanmälan.
När du skickar in anmälan till SvIVK avtalar du därmed att vi får behandla dina
personuppgifter för denna utställning. De personuppgifter som du lämnar till SvIVK
i samband med anmälan behövs för att vi ska kunna administrera och ta emot din
anmälan och betalning, skapa en utställningskatalog samt redovisa utställningsresultat.