6/4 Floby SvIVK inofficiell för alla raser.

Domare:
Michael Vikström: grupp 1, 2, 6.
Margareta Kronborg: grupp 3, 4, 7, 8.
Jörgen Oinonen: grupp 5, 9, 10.
Reservation för domarändringar

Utställnings-PM

Anmälan till utställningen görs via MG Events. Sista anmälnings- och betalningsdag:
18/3 2018.

När du skickar in anmälan till SvIVK avtalar du därmed att vi får behandla dina
personuppgifter för denna utställning. De personuppgifter som du lämnar till SvIVK
i samband med anmälan behövs för att vi ska kunna administrera och ta emot din
anmälan och betalning, skapa en utställningskatalog samt redovisa utställningsresultat.