Information om projektet Kennelhosta hos hund!

Sedan några månader tillbaka pågår ett forskningsprojekt om kennelhosta hos hund, delvis genomfört med stöd från Agria/SKKs forskningsfond.

Kennelhosta är en välkänd sjukdom som oftast är lätt att känna igen. Diagnosen ställs vanligen kliniskt utan att fastställa vilka virus och/eller bakterier som är sjukdomsorsaken. Det finns därför begränsad kunskap om vilka smittämnen som förorsakar sjukdomsutbrott. Detta projekt syftar till att ge en bild av smittläget i Sverige, information som är viktig för att kunna förebygga sjukdom och förhindra smittspridning.

Nu uppmanas du som hundägare att deltaga i projektet. Allt för våra underbara husdjur...

Få all information om projektet här! Inkl. kontaktuppgifter.

Kennelhosta hos hund på Facebook!