Stockholm 2013-05-28

Angående kennelhosta och utställningar

Svenska Irländsk Varghund Klubben har med oro följt vinterns/vårens rapporter om ovanligt stor
spridning av kennelhosta/virus bland våra fyrbenta vänner. Det är allmän kännedom att varg-
hundarna är extra känsliga för kennelhosta och ofta får en allvarlig lunginflammation som följd.
Vinthundar rent allmänt är hårt drabbade i sammanhanget.
Men den här gången drabbades även helt andra raser mycket hårt, det bevisar överbeläggningen
på landets stora djurkliniker under denna period. Ett relativt stort antal hundar har avlidit till följd av
denna virussmitta.

Vi i SvIVKs styrelse har diskuterat hur vi som rasorganisation bäst och effektivast kan informera
våra medlemmar om sjukdomen, dess smittovägar och risker, samt hur SKKs regler för utställningar
se ut. Det enda sättet som vi kan undvika smittospridningen är ju att sjuka hundar inte har möjlighet
att träffar friska hundar.

För att markera hur allvarligt vi ser på smittorisken och vikten av att man inte utsätter andra hundar
för kennelhostan, har Svenska Irländsk Varghund Klubbens styrelse bestämt att om en medlem
har/misstänker/eller att det finns kennelhosta hos någon av familjens hundar, och drar sina hundar
från utställningen, så återbetalar vi anmälningsavgiften från våra egna utställningar.

Inför sommarens utställningssäsong väljer vi att aktivt informera och upplysa våra medlemmar om
detta. Samtidigt vill vi uppmana Vinthundsklubben och andra rasklubbar att göra sitt för vår
gemensamma sak och aktivt informera sina medlemmar om risken med kennelhosta.

Vi hoppas att även vår moderorganisation, SKK, aktivt, agerar, och informerar om detta.

Med vänlig hälsningar
Svenska Irländsk Varghund Klubben
Irma Aalto, sekreterare.