Hjärtundersökning av Irländsk VarghundBidragsregler DCM (Dilaterad Kardiomyopati).

Blankett 1.

Blankett 2.


Ultraljudsundersökning av hjärtat på Irländsk Varghund

Använd blankett 1.
En kopia på undersökningsresultatet och blanketten skickas till
Avels- & Hälsokommittén i SvIVK. Det går att skicka en scannad kopia
via email eller via post. Adress finns på protokollet.
---

Ultraljudsundersökning och blodprov för DCM-projektet

Använd blankett 1 och 2.
En kopia på ultraljudsundersökningen skickas till SvIVK, enl. ovan.

Kopior av blanketterna Nr 1 och Nr 2 följer blodprovet till forsknings-
laboratoriet på Ultuna, vilket ombesörjs av veterinärkliniken.
---

Bidrag

Se bidragsregler!
Skicka tillsammans med kopian på ultraljudsundersökningen också en kopia
på kvitto, där det framgår att blodprov är taget till DCM-projektet.
Eller i förekommande fall en kopia på obduktionsresultat.

När ni ansöker om bidrag glöm inte uppge vart vi ska sätta in pengarna!
---