Representant för Avels & Hälsokommittén är belagd med tystnadsplikt. Detta innebär att de uppgifter som kommer gruppen tillhanda och berör enskild hund ska stanna inom gruppen och får endast användas i Avels & Hälsokommitténs arbete för att främja vår ras. Undantag medgives endast i de fall hundägaren har givit sett samtycke till att lämna ut uppgifter om hunden. Dessutom förbinder sig funktionär i Avels & Hälsokommittén att följa "Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer" utgiven av SKK. Länkar

SKK's "Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer"
Arbetsbeskrivning för Avels & Hälsokommittén


Avels- & Hälsokommitté består av:

Sammankallande:
Marie Wiqvist
Torstuna-Högstena 1
749 72 Fjärdhundra
073-387 52 53
@ marie.wiqvist59@telia.com

Sonny Essing
Teda Valla 2
745 92 Enköping
0171-44 51 33
@ sonny@casonidas.se

Sofie Ankarskär
Slättna Tjärnskogen 302
453 92 Lysekil
073-933 10 28
@ sofie.wolfhenge@live.se

Eva Sivertsdotter
Simtuna Stångby 4
749 71 Fjärdhundra
072-937 23 23
@ stangbyeva@gmail.com


Rapport av dödsorsak och provtagningsblankett vid hjärtundersökning skickas till:
Marie Wiqvist, Torstuna-Högstena 1, 749 72 Fjärdhundra
@ marie.wiqvist59@telia.com